ANBI

Vanaf 01-01-2008 zijn giften  gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting Islamitisch Centrum Ridderkerk heeft deze ANBI-status.